Inackorderingstillägg

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vem kan få inackorderingstillägg?

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år förutsatt att

 • du är folkbokförd i Vetlanda kommun
 • du ska studera i kommunal gymnasieskola/anpassad gymnasieskola, även riksrekryterande skolor
 • du ska studera på heltid.

Inackorderingstillägg beviljas om du på grund av lång (minst 40 km) eller besvärlig resväg (minst två timmars restid/dag under minst fyra dagar en tvåveckorsperiod) behöver inackordera dig på skolorten.

Vill du veta mer kan du läsa kommunens riktlinjer för inackorderingstillägg.

Elever som inte kan ansöka om inackorderingstillägg :

 • elever som har tagits emot på frisök, det vill säga i andra hand till ett nationellt program, programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion 
 • elever på RH-anpassad utbildning, eller
 • utlandssvenska elever

(Skollagen 15 kap. 32 § samt 18 kap. 32 §)

När ska ansökan om inackorderingstillägg göras?

Inackorderingstillägget söks inför varje nytt läsår, senast den sista augusti. Du kan söka senare, men tillägget betalas inte ut retroaktivt.

Ansökan kan inte behandlas utan inackorderingsadress. Vänta med ansökan tills du vet var du ska bo.

Nya ansökningar inför hösten behandlas i september.
 

Belopp

Inackorderingstillägget är minst 1/30 av prisbasbeloppet enligt beslut i barn- och utbildningsnämnden, Vetlanda kommun. Det betalas ut nio månader per läsår (september-maj).

Observera att du inte kan få både inackorderingstillägg och ersättning för dagliga resor/kvittera ut busskort.

 

Ansökan om inackorderingstillägg

Ansökan görs i denna e-tjänst. Om du inte har möjlighet att göra detta kan du beställa blankett från Njudungsgymnasiet. Se kontaktperson och telefonnummer nedan.

Om du ska studera vid en fristående gymnasieskola/anpassad gymnasieskola eller så kallade kompletterande skolor/utbildningar söker du inackorderingstillägg via Centrala Studiestödsnämnden (CSN).  

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Eleven är folkbokförd i Vetlanda kommun
 • Eleven har inte fyllt 20 år
 • Studier på heltid på gymnasium
 • Lång eller besvärlig resväg

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa