Nominering till arkitektur- och byggnadsvårdspris 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årets nomineringsperiod är öppen till och med den 30 april 2024.

Så här nominerar du:

Du kan bara nominera åtgärder som är gjorda under de senaste fem åren. Nominera en eller flera kandidater i någon av de tre olika inriktningarna bevara, anpassa eller bygga nytt.

Det kan till exempel vara en byggnad som har tagits om hand varsamt med den ursprungliga karaktären bibehållen, eller en äldre byggnad som anpassats för en ny funktion där ändringar har utförts med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvalitéer. Det kan även vara en helt ny byggnad som har uppförts på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval.

Berätta varför du tycker att byggnaden du nominerat ska vinna, ange adressen och bifoga gärna en eller flera bilder om du har möjlighet. Eller annat material som kan hjälpa byggnaden i nomineringsarbetet.

Priset delas ut i samband med Vetlanda kommuns nationaldagsfirande i juni.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa