Landsbygdsinvestering Nye kommundelsområde

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna förslag och rösta på investeringar på landsbygden. Här kan du som privatperson eller representant för en förening eller företag i ditt kommundelsområde lämna förslag på hur du vill utveckla din närmiljö. Förslag kan innefatta en fysisk åtgärd, ett arrangemang eller en aktivitet. 

Förslagen ska uppfylla något av följande kriterier:

  • Bidra till att stärka kommundelens identitet och framtidstro.
  • Utveckla befintliga mötesplatser eller skapa nya mötesplatser.
  • Bidra till en tryggare och mer trivsam miljö.
  • Göra kommundelen mer attraktiv för de som bor och verkar där.

Förslagen ska uppfylla följande kriterier:

  • Ett företag eller en förening som vill driva idén utifrån kriterierna.
  • Trovärdig investeringsbudget.

Förslagen ska inte:

  • Röra enskilda intressen, utan vara till för en bred målgrupp eller komma så många som möjligt till del.

De förslag som uppfyller kriterierna kommer beredas tillsammans med aktuellt kommundelsråd. Därefter kommer förslagen presenteras och eventuellt läggas ut för omröstning. Om omröstning behövs bestäms av kommundelsrådet. Beslut om vinnande förslag tas av kommunstyrelsen.

Du som ansöker ska vara folkbokförd i Vetlanda kommun.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa