Evenemang, tips till vetlanda.se

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tipsa oss om du har evenemang på gång, så kan vi berätta för alla andra! 

Här kan du som är arrangör enkelt skicka in uppgifter om ditt evenemang för publicering på vetlanda.se.  Med din hjälp kan vi visa upp en välfylld evenemangskalender som ger besökare i Vetlanda kommun möjlighet att upptäcka allt roligt som händer här. Du behöver logga in med BankID för att kunna skicka in uppgifterna. Då kan du även följa ditt ärende via Mina sidor.

Vi publicerar endast evenemang som är öppna för allmänheten. Finns evenemanget med utförlig information på en annan webbplats hänvisar vi till den från vår evenemangskalender.

När du har fyllt i uppgifterna granskar vi informationen om evenemanget och publicerar det på vetlanda.se/evenemang inom några dagar.

Alla fält som är markerade med * är obligatoriska att fylla i. 

Vi publicerar inte:

  • Evenemang som på något sätt kan tolkas som kränkande eller strider mot kommunens värdegrund.
  • Bilder med identifierbara personer (GDPR). Undantag för bilder som visar artister eller andra som kan betraktas som offentliga personer.
  • Evenemang, möten och konferenser som riktar sig till en speciell yrkesgrupp, förening eller bransch och därför inte kan anses vara öppet för alla. 

Vår värdegrund
Vår värdegrund ska fungera som en kompass för hur vi ska utföra vårt arbete. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka koncernen Vetlanda kommun. Den är hållbar över tid och är utgångspunkten för de tjänster och den service vi erbjuder medborgarna.

De fyra kärnvärdena i värdegrunden är:

  • Glädje
  • Mod
  • Respekt
  • Tillsammans

Granskning av evenemang
Innan vi publicerar ett evenemang granskar vi informationen. Vid behov justerar vi och kompletterar. Viktig information får inte ligga som text i bilden, utan ska skrivas i brödtexten. Om vi anser att informationen om evenemanget är bristfällig kan vi höra av oss och be dig komplettera.

Vi publicerar evenemang löpande under vanlig arbetstid, måndag till fredag klockan 8 till 17. Ibland går det snabbt och ibland tar det längre tid på grund av andra arbetsuppgifter som behöver prioriteras.

Inställt evenemang
Om du behöver ställa in ett redan inskickat evenemang kan du skicka ett meddelande i ärendet som skapas i denna e-tjänst när du skickar in ditt tips.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa